פרטיות - privacy policy

שום מידע פרטי אינו נשמר בעת שימוש באפליקצית מדיל
No user information is collected when you use this app.